Tatil Fotoğrafçılığı

Fotoğraf, günümüz dünyasında görsel sanatların geliştirilebilir öğesi ve sanat dalı haline gelmiştir. Gelişen teknoloji, fotoğraf makinesinin kullanımını kolaylaştırarak her kesimden insanın kendi imgelerini oluşturmasında ve görselleştirmesinde kullanabileceği pratik bir araç halini almıştır. Günümüzde fotoğraf çekmenin bu kadar kolaylaşması, bas-çek düşüncesini yaratmış ve anlatım dili özelliğini geri plana atmıştır. Oysaki fotoğrafa ister bir hobi olarak ister profesyonel bir bakışla yaklaşılsın, her kare bir anlatım şekli, bir ifade biçimi taşır. Başka bir ifade ile ancak fotoğrafta kimlik yakalamış kareler, değer olarak görülebilir. Yaşadığımız dünyaya sadece gören değil, sorgulayan, eleştiren gözlerle bakmak, imgelerimizi oluşturma ve görselleştirme yolunda bize katkı sağlayacaktır.

Hayri Caliskan | Fotograf Atolyeleri

Yaklaşım ne olursa olsun: Fotoğrafta bir anlatım dili oluşturmak için öncelikle fotoğrafla ilgili teknik alt yapının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu da fotoğraf makinesini tanımak ve ona hâkim olmakla başlar. Fotoğrafı oluşturan temel konuların bilinmesi ve uygulanması fotoğraf yaşamınızda bilincinizi arttırarak doygun ve farklı sonuçlara ulaşmanıza zemin hazırlar.

Bu sayfalarda, sizlere faydalı olacağını umduğum fotoğrafik konular yer alıyor. Zaman buldukça değişik fotoğrafik konularla ilgili yeni sayfalar eklemeye devam edeceğim.

Hayri ÇALIŞKAN
Fotoğraf Sanatçısı/Eğitmen


This is what we do best