Düzenlediğimiz Fotograf Atölyeleri :

Fotoğraf: Latince kökenli ışık ve iz bırakmak kelimelerinin yan yana gelmesi ile oluşan birleşik bir isimdir. Işık etkisi ile iz bırakmak eyleminin sonucunda ortaya çıkan görseli ifade eder.
Fotoğrafçı :
Fotoğraf yapan ya da üreten kişidir.
Sanat :
kişinin hayal gücünün ölçütüdür.
Sanat Eseri : Kişinin yaratıcılık ve hayal gücünün ölçütünde ürettiği eserdir.
Sanatçı : Sanat eseri üreten kişidir.
Fotoğraf Sanatı : Işıkla iz bırakarak yapılan sanat dalıdır.
Fotoğraf Sanatçısı : Işıkla iz bırakarak sanat eseri yapan kişidir.

Devamı Atölyeler sayfalarımızda. [..tıklayın..]